Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Otvorené dvere do sveta geológie

Výstava rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia - Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra s názvom „Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v službách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“ bola v uplynulých dňoch otvorená v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Cieľom výstavy je verejnosti predstaviť najnovšie výsledky práce odborníkov z geologického ústavu a prierez podstatnými činnosťami samotnej organizácie.
Výstavka poukazuje na skutočnosť, že práca na ústave nie je „akademickou prácou“, ale ide o riešenie reálnych, aktuálnych potrieb a problémov pre život, ktoré vyžaduje súčasná spoločnosť.

Výstava potrvá do piatka 26. septembra 2014. Záujemcovia ju môžu navštíviť v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00.