Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: OCHRANA A ROZVOJ EKOLOGICKÝCH PRÍRODNÝCH SIETÍ

Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pripravila v átriu budovy ministerstva životného prostredia výstavu s názvom OCHRANA A ROZVOJ EKOLOGICKÝCH PRÍRODNÝCH SIETÍ. Ide o predstavenie 22 regionálnych územných systémov ekologickej stability vybratých okresov SR, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená ochrana a rozvoj ekologických sietí Slovenska.

Výstava je verejnosti prístupná do štvrtka 17.4. 2014 v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00 v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.