Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava Národného parku Veľká Fatra

Výstava je otvorená pre verejnosť od Pondelka do Piatka v case od 10:00 do 14:00.

 

Výstava je venovaná Národnému parku Veľká Fatra. Jednotlivé panely postupne predstavujú jedno z najzachovalejších a najkrajších pohorí na Slovensku. Venované sú geomorfológii, rastlinstvu, živočíšstvu a lesným spoločenstvám Veľkej Fatry.