Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty a informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z OPK ŽP

Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje ministerstvo vo forme obrazov a informačných materiálov. Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020.

Desiatky europrojektov vo forme obrazov, informačných materiálov a prezentačných stien budú verejnosti dostupné ostatné dva júlové týždne v čase od 10:00 – 15:00 hod. na Nám. Ľ Štúra v Bratislave.