Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Minerály karpatských rudných žíl

Rozsiahla vulkanická činnosť mladých treťohôr umožnila vo vnútornej časti oblúku pásmového pohoria Karpaty vznik viacerých typov mineralizácií, medzi ktorými dominantné postavenie mali rudné žily. Tieto mali nielen enormný ekonomický význam ako zdroj kovov (zlata, striebra, olova, zinku, medi...), ale boli priestorom akumulácie množstva pozoruhodných rudných aj nerudných minerálov. Minerály rudných žíl neboli len predmetom praktického záujmu baníkov, ale aj predmetom prírodovedného mineralogického bádania a zberateľskej činnosti. Minerály z dutín rudných žíl karpatských neovulkanitov sú ozdobou svetových múzeí ako aj súkromných zbierok.

Rozsahom malá výstava prezentuje výber typických a raritných minerálov z dutín hydrotermálnych rudných žíl karpatských neovulkanitov. Vybraté boli najmä esteticky atraktívne drúzové ukážky minerálov. Zastúpené sú lokality stredoslovenských neovulkanitov (Banská Štiavnica, Kremnica), rumunských vulkanických pohorí (Baia Sprie, Rosia Montana, Ciclova) a Maďarsky (Gyöngyös Oroszi, Recsk). Na paneloch sú bližšie prezentované, textami a fotografiami priblížené, niektoré vybraté nerastné druhy z daného tematického okruhu.
Návštevník výstavy sa na paneloch oboznámi so základnými chemickými a fyzikálnymi charakteristikami prezentovaných nerastov, s ich lokalitami, s dejinami ich objavu a inými zaujímavosťami. Autorom fotografií je Ing. Lubomír Lužina.
Súčasťou výstavy je aj zoznam minerálov, ktoré boli prvýkrát na svete popísané z karpatských rudných žíl. Prezentované minerály si zasluhujú náš obdiv a našu ochranu, keďže mnohé z nich sa zachovali z dnes už neprístupných, alebo ťažko dostupných lokalít – banských diel, ktoré ukončili svoju prevádzku. Banská ťažba sledovala najmä hospodárske výsledky a ochrana minerálov, ktoré sa pri nej vyskytovali sa dostávala do úzadia.
Zbierkové predmety pochádzajú z fondov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

 

Výstava je verejnosti prístupná v dňoch 02. – 06. septembra 2013 v átriu Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave v čase od 10:00 do 14:00.