Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty - naše spoločné dedičstvo

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty - naše spoločné dedičstvo je názov výstavy, ktorú v priestoroch ministerstva organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR - Správa NP Poloniny. Výstava je verejnosti k dispozícii do piatka 13. decembra 2013 v átriu Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave v čase od 10:00 do 14:00.

Fotografická výstava zachytáva hodnotné prírodné a kultúrne časti Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Objektívom približuje jedinečné rastliny a rastlinné spoločenstvá, vzácne živočíchy, pohľady na územia v troch krajinách v rôznych ročných obdobiach, zachovalé objekty historickej a kultúrnej hodnoty. Citlivé oko fotografov poukazuje na jedinečnosť slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia, kde sa preplieta zachovalá príroda s osobitými stopami dejín, ktoré tu vpísali a zanechali naši predkovia.

Výstavu pripravila Správa Národného parku Poloniny v spolupráci s Bieščadským národným parkom v Poľsku v rámci medzinárodného projektu „MBR Východné Karpaty – naše spoločné dedičstvo“ v roku 2013