Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava Doliny mezozoika Západných Karpát

Na Slovensku sa nachádza mnoho skrytých prírodných pokladov. Často o nich netušíme napriek tomu, že možno okolo nich práve prechádzame. Medzi unikáty, ktoré sú schopné obstáť aj v náročnej konkurencii patria doliny mezozoika. Hodnota týchto dolín je taká unikátna, že spĺňa kritéria pre zápis do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Všetky navrhované lokality sa nachádzajú na území národných parkov, v územiach NATURA 2000 a prevažná časť v národných prírodných rezerváciách. Výstava s názvom Svetové prírodné dedičstvo doliny mezozoika Západných Karpát prezentuje 13 krasových dolín mezozoika, ktoré svojou jedinečnosťou a výnimočnosť z hľadiska geologického zloženia patria k svetovým unikátom.
Výstavu v priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR, na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave, pripravila Slovenská agentúra životného prostredia. Na jej spracovaní sa podieľali odborníci z oblasti ochrany prírody, jaskyniarstva, botaniky, zoológie a geológie.

Krásy mezozoika si môžu záujemcovia pozrieť do 17. októbra 2014 v čase od 10:00 do 14:00 hod.