Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Dni Habitatu SR

V dňoch 4. – 8. novembra 2013 bude v átriu Ministerstva životného prostredia SR inštalovaná výstava Dni Habitatu SR, ktorou sa Slovenská agentúra životného prostredia zapája do kampane OSN Deň Habitatu. Výstava, pozostávajúca zo štyroch veľkoplošných posterov, prináša zaujímavé informácie o Programe OSN pre ľudské sídla Habitat, ktorý podporuje udržateľný rozvoj ľudských sídiel, o smerovaní Habitatu, cieľoch vytýčených do roku 2016 ako aj o jeho implementácii na Slovensku.

 

Výstava bude bude verejnosti k dispozícii do 08.11. 2013 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 na Nám. Ľ. Štúra č.1 v Bratislave.