Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava o chránených územiach NATURA 2000

Predstaviť verejnosti vytvorenie súvislej sústavy chránených území NATURA 2000 na území štátov Európskej únie. O tom je aktuálna výstava s názvom „POZNAJ A CHRÁŇ NATURA 2000 " v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výstavu pripravila rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Verejnosti je výstava k dispozícii od 10:00 – 14:00 do piatka 5.12. 2014.