Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“

„Cena Slovenskej republiky za krajinu“ je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít, smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Víťazný projekt je vždy nominovaný na udelenie medzinárodného ocenenia „Cena Rady Európy za krajinu“. Vyhlasovateľom „Ceny“ je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Výstava predstavuje dva ročníky národného kola „Ceny Slovenskej republiky za krajinu“, vrátane nominovaných projektov a udelených ocenení. Verejnosť si ju môže pozrieť v átriu Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave od 29. júla do 2. augusta v čase 10 – 14 hod.