Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Bratislava – protipovodňová ochrana

Vedeli ste, že historicky najvyšší vodný stav Dunaja, aký namerali v Bratislave, je 991 cm a najviac vody sa našim hlavným mestom valilo 19. septembra 1899? Slovenská metropola mnohokrát čelila hrozbe povodní, nie vždy úspešne. Istotu jej obyvateľom prinieslo až dielo, ktoré približuje výstava pod názvom Bratislava – protipovodňová ochrana. Dokumentuje vybudovanie najrozsiahlejšej protipovodňovej ochrany nášho hlavného mesta v jeho doterajšej histórii. Za účasti predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského vodohospodárskeho podniku ju slávnostne sprístupnili v pondelok 11.3.2013 o 10:00 vátriu MŽP SR.

Výstava bude verejnosti prístupná do 20.03.2013 v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00.