Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava v átriu ministerstva mapuje čistenie vodnej nádrže Ružín

Tvorba odpadu na vodnej nádrži Ružín je opakovaným dlhodobým problémom.

Spôsobuje to nedisciplinovanosť občanov a nízke ekologické povedomie, vyhadzovanie odpadu do okolia vodných tokov v okolí osád, veľká rozloha povodia, ktorá zahŕňa 92 obcí v šiestich okresoch, nedostatočná organizácia a kapacity zberu. Ministerstvo životného prostredia preto prišlo s pilotným projektom, ktorý mal zabezpečiť nielen spoľahlivú funkčnosť nádrže, ale tiež zlepšiť protipovodňovú ochranu, životné prostredie v okolí a kvalitu vody. Počas dvoch rokov a do projektu zapojili aj občania spolupracujúcich obcí, ktorí ručne zbierali odpad. Na skládky sa ho odviezlo vyše troch ton. Výstava, ktorú ministerstvo životného prostredia spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom otvorilo 25. júla, znázorňuje históriu i súčasnosť starostlivosti o čistotu vodnej nádrže Ružín na východnom Slovensku. V átriu ministerstva je prístupná do 5. augusta v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00.