Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava 20 rokov SAŽP

20. výročie svojho založenia si pripomenula rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Činnosť jednotlivých centier SAŽP a úspechy, ktoré agentúra dosiahla v oblasti ochrany životného prostredia návštevníkom priblíži posterová výstava s názvom „20 rokov SAŽP“. Vysokokvalifikovaní odborníci, pracujú na odlišných úlohách v rámci 4 centier - Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania,Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov, Centrum environmentalistiky a informatiky - tie sa v rámci SAŽP postupne vytvorili. To je SAŽP v roku 2013. SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 17. mája 1993.

Výstava je verejnosti prístupná v dňoch 19. – 30. augusta 2013 v átriu Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave v čase od 10:00 do 14:00.