Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: 15 rokov od povodne na toku Malá svinka

Výstava s názvom „15 rokov od povodne na toku Malá svinka“, ktorú slávnostne otvorili v átriu Ministerstva životného prostredia SR v pondelok, 22.7.2013, pripomína historickú povodeň. Tá postihla povodie toku Malá Svinka 20.júla 1998. Organizátor výstavy rezortná organizácia ministerstva – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP, š.p.) prostredníctvom fotodokumentácie a výstrižkov z novín poukazuje na spúšť, ktorú vodný živel spôsobil. Výstava zároveň ponúka pohľad na činnosť správcu vodného toku SVP, š.p. Košice tesne po povodni, ako aj v ďalšom období počas prác na poškodených korytách vodných tokov v obciach Renčišov, Uzovské Pekľany a Jarovnice.

Výstava „15 rokov od povodne na toku Malá svinka“ je verejnosti k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 15:00 do piatka 26.7.2013.