Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vodárenská nádrž Hriňová - 50 rokov od uvedenia do prevádzky

 

Vodná nádrž Hriňová bola vybudovaná ako prvá vodárenská nádrž v povojnovom období na Slovensku. Spolu s neskoršie vybudovanými nádržami v Klenovci a Málinci vytvára silnú stredoslovenskú vodárenskú sústavu, ktorá zásobuje viac ako 156 tisíc obyvateľov. VN Hriňová zabezpečuje dodávku pitnej vody pre okresy Detva, Lučenec, Veľký Krtíš a Zvolen. S výstavbou priehrady sa začalo v roku 1960. Výstavba priniesla množstvo organizačných a technických problémov najmä v rokoch 1963 – 1965, kedy sa hrádza sypala veľmi nerovnomerne. V rokoch 1989 až 1992 muselo dôjsť ku generálnej oprave hrádze, ktorá je kľúčovým medzníkom v doterajšej 50-ročnej prevádzke najmä preto, lebo sa výrazne zlepšila kvalita akumulovanej vody. Od roku 1992 až dodnes je nádrž bezpečná, spoľahlivá a plní všetky vodohospodárske funkcie.

Pri príležitosti spomínaného výročia bola v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky slávnostne otvorená výstava zobrazujúca históriu tejto vodárenskej nádrže, ktorá má dnes ako povrchový zdroj vody strategický význam. Výstava je verejnosti k dispozícii do 1. februára 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.