Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Voda a udržateľný rozvoj očami mladých umelcov

Výtvarné práce zo 4. ročníka súťaže študentov stredných umeleckých škôl zdobia átrium hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výstavu s názvom Voda a udržateľný rozvoj očami mladých umelcov organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Do súťaže, ktorú výskumný ústav zorganizoval pri príležitosti Svetového dňa vody sa v tomto roku zapojilo 57 študentov. Víťazné práce vyberala porota spomedzi 59 diel. Autri víťazných prác si svoje ceny prebrali z rúk najvyšších predstaviteľov oceňujúcich inštitúcií 26. marca 2015 počas slávnostného stretnutia vodohospodárov pri príležitosti Svetového dňa vody v bratislavskej Inchebe. 

Cenu Ministerstva životného prostredia SR si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevzala Barbora Hlavatá zo Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave. Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva si z rúk generálnej riaditeľky  výskumného ústavu prevzala Natália Baránková zo Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave. Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku si z rúk predsedníčky výkonnej rady združenia Ľubici Kopčovej prevzala Bianka Sandra Fukáriová zo Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v  Bratislave. Cenu Asociácie vodárenských spoločností si z rúk prezidenta asocaácie Stanislava Hrehu prevzala Kristína Mahútová zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Podobne ako v predchádzajúcich troch ročníkov bolo ústrednou myšlienkou súťaže výtvarné zobrazenie krásy vody v jej mnohorakých podobách. Tento rok bol dôraz kladený na budúcnosť, udržateľnosť vody a jej rôznorodé využitie. Vybranými výtvarnými technikami boli tempera a akvarel.

Na výstave budú mať návštevníci možnosť vidieť vystavené práce študento zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne; Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave; Súkromná stredná škola animovanej tvorby v Bratislave; Súkromná stredná umelecká školy v Hodruši-Hámroch; Súkromnej strednej umeleckej školy v Nitre; Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch; Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach.

Výstava umeleckých prác bude verejnosti prístupná do 21. apríla 2015 v átriu Ministerstva životného prostredia SR v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00.