Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Územia NATURA 2000 v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie

Informáciu o územiach európskej sústavy chránených území Natura 2000 ponúka aktuálna výstava sprístupnená v priestoroch ministerstva životného prostredia. Návštevníci výstavy majú k dispozícii fotografickú expozíciu 28 území európskeho významu, 1 chráneného vtáčieho územia, európsky významných druhov rastlín a živočíchov. To všetko z územia okresov Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, ktoré spravuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
Fotografie sú doplnené odborným textom, ktorý opisuje jednotlivé územia z pohľadu geológie, biotopov, rastlinstva, živočíšstva a potenciálneho ohrozenia.

Výstavu si verejnosť môže pozrieť v priestoroch hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 15:00. Výstava je verejnosti k dispozícii do 8. augusta 2014.