Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Speleofotografia

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizovalo 17. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy s jaskyniarskou tematikou Speleofotografia. Pri tejto príležitosti prezentujú v priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia výstavu vybraných fotografií, ktoré dokumentujú jaskyniarsku činnosť. Na fotografiách sú zobrazené nielen novoobjavené jaskyne, ale aj cesta k nim, voda prúdiaca podzemím a tvary, ktoré vytvára. Jedným z poslaním výstavy je poukázať na prírodné zvláštnosti, ktoré nás obklopujú, na ich rozmanitosť a unikátnosť a týmto spôsobom podnecovať úsilie o zachovanie a ochranu všetkého, čo okolo nás príroda vytvorila.
Verejnosti je výstava k dispozícii do 8. januára v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.