Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Program LIFE na Slovensku.

Program LIFE na Slovensku je názov aktuálnej výstavy v átriu hlavnej budovy  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Súčasťou otvorenia výstavy bolo aj sprievodné didaktické predpoludnie s názvom Voda je život pre deti základných škôl, ktoré pripravilo ministerstvo v spolupráci s projektovým partnerom Daphné – Inštitút pre aplikovanú ekológiu, v rámci projektu LIFE08 INF/SK 000243. Deti sa dozvedeli koľko vody je na našej planéte a koľko v našom tele, aké má podoby, či ako putuje svetom a čo ju znečisťuje, ale aj ďalšie informácie.

Projekt LIFE08 INF/SK 000243 s názvom Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania zabezpečoval Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská agentúra životného prostredia a Daphné – Inštitút pre aplikovanú ekológiu.

Výstavu si môže verejnosť pozrieť do piatka 10. 7. 2015 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.