Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Podpora ekoinovácií prostredníctvom dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky

Výstava je rozdelená do dvoch blokov. V tom prvom sú prezentované registrované spoločnosti v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Ide o spoločnosti, ktoré neustále zhodnocujú a zlepšujú svoje environmentálne správanie prostredníctvom zavedeného systému environmentálneho manažérstva.
Druhá časť výstavy je venovaná environmentálnemu označovaniu produktov, ktorý je dobrovoľným nástrojom environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia. K dispozícii sú informácie o držiteľoch národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt, ako aj o držiteľoch Environmentálnej značky EÚ. Ocenené výrobky a služby držiteľov sa vyznačujú zníženým vplyvom na životné prostredie, sú pre používateľa bezpečnejšie a spĺňajú všetky stanovené náročné environmentálne požiadavky.