Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Odpady

Vzbudiť záujem verejnosti o minimalizáciu, recykláciu a využívanie odpadov. To má za cieľ výstava s názvom Odpady, ktorú v átriu Ministerstva životného prostredia SR, pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - rezortná organizácia ministerstva životného prostredia.

Platí pritom zásada, že najlepší odpad je ten, ktorý sa nevyprodukuje. Výstava prezentuje históriu odpadov, legislatívu, vznik, klasifikáciu a nebezpečné vlastnosti odpadov, ako aj spôsoby nakladania s odpadmi (ich zber, separáciu, skládkovanie a spaľovanie). Osobitná pozornosť je venovaná skládkam ako časovaným bombám s potenciálne veľmi negatívnym a nebezpečným vplyvom na naše životné prostredie, pričom pozornosť je venovaná aj inváznym rastlinám rozširujúcim sa na skládkach odpadov. Výstava tiež prináša informácie o environmentálnom označovaní výrobkov.

Výstava je otvorená pre verejnosť do piatka 16.08.2013. V čase od 10:00 do 14:00.