Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava na tému Dunajske Luhy

V átriu Ministerstva životného prostredia SR (Nám. Ľ. štúra 1, Bratislava) je verejnosti aktuálne k dispozícii výstava na tému DUNAJSKÉ LUHY. Výstava Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, rezortnej organizácie ministerstva, je venovaná Dunajským luhom, ktoré sú súčasťou významného prírodného bohatstva Slovenska. Prezentuje prírodné hodnoty, ktoré predstavujú zachované biotopy národného aj európskeho významu, vzácne, ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov. Výstava je v nemeckej a maďarskej mutácii.

Verejnosti je prístupná v pracovných dňoch do piatka 19. apríla.2013 v čase od 10:00 do 14:00.