Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO)

V priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pripravil Slovenský hydrometeorologický ústav výstavu, ktorá približuje projekt obnovy a modernizácie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Cieľom projektu je zlepšenie monitorovania kvality ovzdušia pomocou modernizácie funkčných zariadení na celom území Slovenska, zlepšenie zabezpečenia správnosti výsledkov monitoringu ovzdušia, zjednotenie systému prenosu dát zo staníc do centrálnej databázy a rozšírenie súčasných vstupov do databázy ovzdušia. Projekt je významným aj pre bezpečnosť občanov SR, pretože skvalitní informovanosť verejnosti o kvalite ovzdušia, umožní ich včas varovať a chrániť ich zdravie v prípade nepredvídaných udalostí, havárií, resp. iných okolností. Projekt zahŕňa aj rozšírenie monitorovacieho programu na 10 monitorovacích staniciach (Ružomberok, BA –Mamateyova, BA – Jeséniova, Malacky, Chopok, Topoľníky, Stará Lesná, Starina, Kojšová Hoľa, Gánovce).

Výstava je verejnosti prístupná v átriu hlavnej budovy ministerstva na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave do štvrtku 25. februára 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.