Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Národné parky Slovenska

Výstava Národné parky Slovenska predstavuje verejnosti prostredníctvom textov, máp, fotografií a exponátov z Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva deväť národných parkov Slovenskej republiky, ktoré patria medzi naše najvýznamnejšie chránené územia. Prezentované materiály oboznamujú návštevníka s históriou a zaujímavosťami uvedených lokalít vrátane informácií o živej i neživej prírode. Osobitný dôraz je daný na unikáty a zaujímavosti typické pre jednotlivé národné parky, vďaka ktorým im patrí nezastupiteľné miesto v sústave chránených území Slovenska.

Výstava je verejnosti prístupná v átriu hlavnej budovy ministerstva na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave do piatka 18. marca 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.