Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO v Slovenskej republike

Výstava Lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO v Slovenskej republike predstavuje verejnosti najvýznamnejšie prírodné objekty a chránené územia, ktoré sú chránené ako lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO na Slovensku, a to podľa medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Výstava oboznamuje návštevníkov s lokalitami: Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Karpatské bukové pralesy, ich prírodnými pomermi, významom a inými zaujímavosťami. Jednotlivé lokality sú predstavované prostredníctvom textových informácií, máp a atraktívnych fotografií.

Verejnosti je výstava k dispozícii v pracovných dňoch do piatka, 27.11. 2015 v čase od 10:00 do 14:00 hod.