Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život

Putovná interaktívna výstava „Kolmý riečny breh –najlepšie miesto pre život” približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Výstavu  pripravilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vďaka projektu LIFE „Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish)“. Ponúka možnosť environmentálnej výchovy pre školy hravou a zaujímavou formou, poukazuje na význam ochrany cieľových druhov a najmä potrebu ochrany prostredia, v ktorom žijú a nachádzajú svoju potravu. Jej súčasťou je aj odborný výklad v slovenskom a maďarskom jazyku.

Výstavu pri príležitosti Svetového dňa mokradí slávnostne otvoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Ján Ilavský. Verejnosti je prístupná v átriu hlavnej budovy ministerstva na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave do piatka 12. februára 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.

Pre záujemcov o sprevádzanie v slovenčine (školy) kontaktujte -