Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Jaskyne drakov

Draky sú mýtické tvory, ktoré sa vyskytujú v rozprávkach, legendách či povestiach väčšiny národov Európy a Ázie už od najstarších dôb. Kým v Európe predstavujú zlo, nešťastie a útrapy, vo východnej Ázii (najmä v Číne a Japonsku) sú symbolom šťastia, úrodnosti a plodnosti. Viera v draky ako skutočné tvory nebola vlastná len prostým ľuďom. Ako samostatný živočíšny druh ich vyčleňovali viacerí významní prírodovedci v stredoveku i novoveku. V učebných spisoch sú vykresľované „skutočne žijúce“ dračie obludy, ktoré vypchaté často zdobili zbierky zaujímavosti šľachticov alebo cirkevných hodnostárov. Údajné dračie pozostatky sa používali pri liečení rôznych neduhov a chorôb.

Až na začiatku 19. storočia bolo definitívne dokázané, že kostry veľkých rozmerov nachádzané v európskych jaskyniach nepatrili drakom, ale vymretému druhu jaskynného medveďa. Početné pozostatky týchto obrovských cicavcov sa nachádzajú i v slovenských jaskyniach a ich objavovanie oddávna podporovalo predstavy ľudí o krvilačných a tajomných drakoch, žijúcich v týchto podzemných priestoroch.

Výstavu s názvom Jaskyne drakov pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a verejnosti je k dispozícii v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do 8. januára v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod. Výstava je rozdelená na 3 časti. Prvá je venovaná fenoménu draka, jeho výskytu a úlohe v náboženstve a mytológií, ale i v ľudových rozprávkach a povestiach. V ďalšej časti sú prezentované názory učencov na draka ako skutočné zviera a postupný vývoj vedeckých názorov. Posledná časť sa týka jaskynného medveďa, ktorého pozostatky z jaskýň oddávna podporovali predstavy ľudí o žijúcich drakoch.