Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Európsky týždeň mobility

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) nainštalovala v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) putovnú posterovú výstavu aktivít mestských samospráv, ktoré zorganizovali k Európskemu týždňu mobility (ETM) 2014. Výzvu - Naše ulice, naša voľba, hlavné motto kampane 2014, si vlani zobralo za svoju 28 slovenských miest: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Kolárovo, Komárno, Košice, Krásno nad Kysucou, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Margecany, Martin, Moldava nad Bodvou, Nitra, Poprad, Prešov, Senica, Spišská Nová Ves, Svätý Jur, Šamorín, Tisovec, Tornaľa, Trebišov, Trnava, Turzovka, Zvolen, Želiezovce a Žilina. Mestá vlani súťažili v piatich kategóriách:


1. Aktívna samospráva - cenu získalo mesto MARTIN
Komisia hodnotila schopnosť samosprávy motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení.

2. Originálna aktivita – cenu získalo mesto ŽILINA
Členovia hodnotiacej komisie posudzovali originalitu, atraktivitu a prevedenie.

3. Efektívne trvalé opatrenie - cenu získalo mesto KOŠICE
Hodnotila sa efektivita, udržateľnosť, finančná náročnosť a dopady na životné prostredie.

4. Originálny video spot - cenu získalo mesto LUČENEC
Komisia posudzovala originalitu, kreativitu a schopnosť osloviť čo najširšiu verejnosť.

5. Originálna tematická fotografia - cenu získalo mesto BANSKÁ BYSTRICA
Členovia hodnotiacej komisie posudzovali originalitu, univerzálnosť a inovatívnosť, s možnosťou využitia umeleckých techník.

Výstava predstavuje nielen víťazné, ale aj ďalšie zaujímavé aktivity miest zapojených do súťaže v roku 2014. SAŽP chce spolu s MŽP SR aj týmto spôsobom podporiť aktuálny ETM 2015, do ktorého sa v tomto roku zaregistrovalo opäť 28 mestských samospráv. Verejnosť si posterovú výstavu môže v priestoroch MŽP SR pozrieť do 25. septembra 2015.