Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Európsky príbeh o ovzduší vyrozprávaný pomocou fotografií

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v priestoroch hlavnej budovy ministerstva životného prostredia výstavu s názvom ImaginAIR. Výstava je prehliadkou víťazných prác súťaže, ktorú zorganizovala Európska environmentálna agentúra (EEA). Súťaž fotografických príbehov ImaginAir, dala Európanom šancu vyrozprávať príbeh o kvalite ovzdušia a jeho znečistení v ich časti Európy.
Kvalita vzduchu ktorý dýchame, ovplyvňuje naše zdravie a naše životné prostredie. Hoci vplyv znečisteného ovzdušia nie je vždy viditeľný, môže poškodiť rastliny, spustiť respiračné choroby a negatívne ovplyvniť kvalitu ľudského života. Ovzdušie je náročná téma na fotografovanie, ale ukázalo sa, že táto výzva bola veľkým zdrojom inšpirácie.
Európska environmentálna agentúra je agentúrou Európskej únie. Jej úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Predstavuje hlavný zdroj informácií pre subjekty zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť. V súčasnosti má agentúra EEA 33 členských krajín. Viac informácií: http://www.eea.europa.eu/highlights/europes-air-story-told-in-pictures

Výstavu víťazných prác si môžu záujemcovia pozrieť v pracovných dňoch od 20. októbra do 7. novembra 2014 v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ Štúra v Bratislave v čase od 10:00 do 14:00 hod..