Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA v ŠOP SR

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA v ŠOP SR je názov aktuálnej výstavy v átriu ministerstva životného prostredia. Rezortná organizácia ministerstva Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky prezentuje činnosti zamerané na neformálnu environmentálnu výchovu. Postery zachytávajú prácu s mládežou a žiakmi.

Výstava je verejnosti prístupná do piatka 13.6. 2014 v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00 v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.