Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Deti základných škôl priniesli živú vodu do priestorov MŽP SR

Vo štvrtok dopoludnia privítalo átrium Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky desiatky detí základných škôl, ktoré sa zúčastnili vernisáže výstavy s názvom Blysni sa vodným dielom alebo Živá voda pre Zem.

Výstava je vyvrcholením výtvarnej súťaže detí, ktorú vyhlásila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) - Vodohospodárska výstavba, š.p. (VV, š.p.) spolu s Ministerstvom životného prostredia SR. Súťaž začala symbolicky na Svetový deň vody, 22.3. 2015, a vyvrcholila 22.4.2015, na Svetový deň Zeme. Práve tieto dva dni symbolizujú hlavnú myšlienku súťaže, a tou je prepojenie vody a Zeme.
Z takmer 232 súťažných prác, zvíťazilo dielo Viktórie Kohútovej, žiačky štvrtého ročníka ZŠ Liptovská Štiavnica.
Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo 39 základných škôl. Porota tie najlepšie vybrala spomedzi 232 výtvarných diel. Desať detí, ktoré sú autormi najkrajších prác si prevzalo diplomy a ceny z rúk I. štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha Ferencza, generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ladislava Lazára a poradkyne pre školstvo Ministerstva vnútra SR, Sone Hanzlovičovej.
Výstavu živá voda pre Zem si môžete v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR pozrieť do 30.4.2015.