Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Blysni sa vodným dielom a chráň živú vodu

Výstava bude verejnosti prístupná do 30. apríla 2014.
V pracovných dňoch od 10:00 do 14:00 hod.

Výhercovia ktorý si neprevzali ceny:

Natália Nádaská, ZŠ Mlynská 50, Senec
Viola Valachová, ZŠ trenčianske Jastrabie

Vaše ceny si môžete prevziať na Ministerstve ŽP v pracovných dňoch. 

Prípadne kontaktujú pani K.Klapákovú na t.č. 0905 669 756.