Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstavy na MŽP SR

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Výstava 20 rokov SAŽP

19.08.2013
20. výročie svojho založenia si pripomenula rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Viac

 

Výstava: Odpady

05.08.2013
Vzbudiť záujem verejnosti o minimalizáciu, recykláciu a využívanie odpadov. To má za cieľ výstava s názvom Odpady, ktorú v átriu Ministerstva životného prostredia SR, pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - rezortná organizácia ministerstva životného prostredia. Viac

 

Výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“

29.07.2013
„Cena Slovenskej republiky za krajinu“ je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Viac

 

Výstava: 15 rokov od povodne na toku Malá svinka

22.07.2013
Výstava s názvom „15 rokov od povodne na toku Malá svinka“, ktorú slávnostne otvorili v átriu Ministerstva životného prostredia SR v pondelok, 22.7.2013, pripomína historickú povodeň. Viac

 

Výstavy fotografií IMAGINE AIR

12.07.2013
Výstava IMAGINE AIR predstavuje víťazné práce súťaže fotografických príbehov, v rámci ktorej Európania z rozličných krajín dostali príležitosť vyrozprávať príbeh o kvalite ovzdušia. Z výstavy sa dozviete, ktoré práce získali ocenenia v nasledovných kategóriách: Ovzdušie a technológie, Ovzdušie a mestá, Ovzdušie a zdravie ľudí, Ovzdušie a príroda. Viac

 

Poloniny – krajina, v ktorej žijem

02.07.2013
Výstava pozostáva z 10 informačných panelov veľkosti cca 2 m x 1 m umiestnených v drevených podstavcoch. Ponúka informácie o krajine pod Poloninami, o ich rastlinstve, živočíšstve, zaujímavostiach, histórii či kultúre. Doplnená je o fotografie a obrázky. V roku 2010 ju pripravila Obec Ulič v úzkej spolupráci so Správou Národného parku Poloniny v Stakčíne. Viac

 

Výstava ZELENÝ SVET

24.06.2013
V átriu Ministerstva životného prostredia SR (Nám. Ľ. štúra 1, Bratislava) je verejnosti aktuálne k dispozícii výstava prác z 18. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET. Viac

 

Deň Dunaja 2013

17.06.2013
Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť. Viac

 

Výstava 60 rokov vodného diela Oravská priehrada

20.05.2013
Výstava v átriu Ministerstva životného prostredia SR dokumentuje 60. výročie vzniku vodného diela Oravská priehrada. Verejnosti priblíži účel tohto prvého veľkého vodného diela v bývalom Československu a priebeh jeho výstavby a hodnotí aj jeho celospoločenský prínos. Viac

 

Výstava Národného parku Veľká Fatra

13.05.2013
Výstava je venovaná Národnému parku Veľká Fatra. Jednotlivé panely postupne predstavujú jedno z najzachovalejších a najkrajších pohorí na Slovensku. Venované sú geomorfológii, rastlinstvu, živočíšstvu a lesným spoločenstvám Veľkej Fatry. Viac

 

Výstava: plagátov ENVIROFILM

29.04.2013
V átriu Ministerstva životného prostredia SR (Nám. Ľ. štúra 1, Bratislava) je verejnosti aktuálne k dispozícii výstava plagátov k Medzinárodnému festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm. Výstavu tvoria plagáty z každého ročníka festivalu Envirofilm. Viac

 

Výstava: Živa voda pre Zem

23.04.2013
Výstava výtvarných prác detí základných škôl Slovenska s názvom Živa voda pre Zem. Viac

 

Výstava na tému Dunajske Luhy

12.04.2013
V átriu Ministerstva životného prostredia SR (Nám. Ľ. štúra 1, Bratislava) je verejnosti aktuálne k dispozícii výstava na tému DUNAJSKÉ LUHY. Výstava Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, rezortnej organizácie ministerstva, je venovaná Dunajským luhom, ktoré sú súčasťou významného prírodného bohatstva Slovenska. Prezentuje prírodné hodnoty, ktoré predstavujú zachované biotopy národného aj európskeho významu, vzácne, ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov. Výstava je v nemeckej a maďarskej mutácii. Viac

 

Výstava VODA – KRÁSA A KREHKOSŤ

21.03.2013
Azda nik nepochybuje o tom, že voda je základom života. Je však aj čosi viac – je to pocit a umenie. Presvedčíte sa o tom, keď v dňoch 21. – 28 marca 2013 v čase od 10:00 do 14:00 h zavítate do átria Ministerstva životného prostredia SR a zadívate sa na vodu v obrazoch. Viac

 

Výstava: Bratislava – protipovodňová ochrana

11.03.2013
Vedeli ste, že historicky najvyšší vodný stav Dunaja, aký namerali v Bratislave, je 991 cm a najviac vody sa našim hlavným mestom valilo 19. septembra 1899? Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]