Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstavy na MŽP SR

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Výstava: Otvorené dvere do sveta geológie

15.09.2014
Výstava rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia - Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra s názvom „Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v službách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“ bola v uplynulých dňoch otvorená v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 

Výstava dokumentuje význam 22 vodných diel na Vážskej kaskáde

02.09.2014
Dôvody výstavby a význam sústavy vodných diel Vážskej kaskády približuje výstava s názov Od Tatier k Dunaju – popri Váhu. Výstavu dnes predpoludním v átriu Ministerstva životného prostredia SR otvoril generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Panelová expozícia dokumentuje budovanie 22 vodných diel na Váhu od roku 1932. Výstava potrvá do 12. septembra. Viac

 

Najväčšia vodárenská nádrž na Slovensku

11.08.2014
Najväčšia vodárenská nádrž na Slovensku a najdôležitejšia zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko – Starina má 25 rokov. Pri tejto príležitosti pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (ďalej iba „MŽP SR“), Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., výstavu v priestoroch MŽP SR v Bratislave. Viac

 

Územia NATURA 2000 v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie

24.07.2014
Informáciu o územiach európskej sústavy chránených území Natura 2000 ponúka aktuálna výstava sprístupnená v priestoroch ministerstva životného prostredia. Viac

 

Výstava: LETCI NA DVOCH KRÍDLACH

16.06.2014
LETCI NA DVOCH KRÍDLACH je názov výstavy, ktorú pre verejnosť pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Výstava približuje skupinu hmyzu, letcov so zaujímavým prispôsobením sa každému prostrediu, ako aj závažný medicínsky problém (napr. malária), ktorý trápi ľudstvo od počiatku jeho existencie. Viac

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA v ŠOP SR

11.06.2014
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA v ŠOP SR je názov aktuálnej výstavy v átriu ministerstva životného prostredia. Rezortná organizácia ministerstva Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky prezentuje činnosti zamerané na neformálnu environmentálnu výchovu. Postery zachytávajú prácu s mládežou a žiakmi. Viac

 

Výstava: Vodohospodárske rozmanitosti v povodí Ipľa, Hrona a Slanej

12.05.2014
Voda, ako jeden z atribútov krajinnej mnohotvárnosti a dôležitá súčasť životného prostredia. O tom je výstava Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorú otvorili na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 

História a súčasnosť Envirofilmu

02.05.2014
Históriu i súčasnosť medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, ktorého hlavným dejiskom je už 20 rokov Banská Bystrica, približuje posterová výstava v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR. Viac

 

Blysni sa vodným dielom a chráň živú vodu

23.04.2014
Pozývame vás na výstavu výtvarných diel žiakov v átriu hlavnej budovy MŽP SR, s názvom Blysni sa vodným dielom a chráň živú vodu.
Výstava bude verejnosti prístupná do 30. apríla 2014. Viac

 

Výstava: OCHRANA A ROZVOJ EKOLOGICKÝCH PRÍRODNÝCH SIETÍ

07.04.2014
Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pripravila v átriu budovy ministerstva životného prostredia výstavu s názvom OCHRANA A ROZVOJ EKOLOGICKÝCH PRÍRODNÝCH SIETÍ. Ide o predstavenie 22 regionálnych územných systémov ekologickej stability vybratých okresov SR, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená ochrana a rozvoj ekologických sietí Slovenska. Viac

 

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV UMELECKÝCH ŠKÔL K SVETOVÉMU DŇU VODY

31.03.2014
Výstavu a súťaž, z ktorej pochádzajú vystavené práce študentov slovenských stredných umeleckých škôl, pripravila rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Výskumný ústav vodného hospodárstva, pri príležitosti Svetového dňa vody. Ten oslavujú ľudia na celom svete 22. marca. Viac

 

Výstava Voda je život

17.03.2014
Sprostredkovať mládeži hravou formou informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre život. To je cieľom interaktívnej výstavy s názvom Voda je život, ktorá je verejnosti sprístupnená v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR. Mládež sa môže dozvedieť informácie o tom, ako koluje voda v prírode, aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi, aká je spotreba vody na Slovensku a v iných krajinách, kde doma míňame najviac vody a ako sa dá táto spotreba znížiť. Viac

 

Výstava: „Projekty medzinárodnej spolupráce na Dunaji“

03.03.2014
Predstaviť odbornej, ale aj laickej verejnosti projekty medzinárodnej spolupráce na európskom veľtoku Dunaj je cieľom výstavy, ktorú dnes slávnostne otvorili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Viac

 

Výstava: JASKYNE A ARCHEOLÓGIA

17.02.2014
Nahliadnuť do praveku v a stredoveku je možné už aj v átriu ministerstva životného prostredia. Viac

 

Minerály slovenských kameňolomov

03.02.2014
O tom, že kameňolomy nie sú len zdrojom nerastných surovín, ale sú aj výrazným krajinným prvkom a sú vítané geológmi, ako jedinečná možnosť pohľadu do útrob zemskej kôry Vás presvedčí aktuálna výstava v átriu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]