Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstavy na MŽP SR

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Deti základných škôl priniesli živú vodu do priestorov MŽP SR

23.04.2015
Vo štvrtok dopoludnia privítalo átrium Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky desiatky detí základných škôl, ktoré sa zúčastnili vernisáže výstavy s názvom Blysni sa vodným dielom alebo Živá voda pre Zem. Viac

 

Voda a udržateľný rozvoj očami mladých umelcov

13.04.2015
Výtvarné práce zo 4. ročníka súťaže študentov stredných umeleckých škôl zdobia átrium hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výstavu s názvom Voda a udržateľný rozvoj očami mladých umelcov organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva. Viac

 

Putovná výstava fotografií o krásach divokej prírody

31.03.2015
Skryté krásy divokej prírody je názov pripravovanej výstavy, ktorú už zajtra, 1. apríla 2015 p 14:00 v priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky otvorí generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Rastislav Rybanič a predseda Slovenskej Asociácie Fotografov Prírody Marian Zelina. Viac

 

EKOPLAGÁT na tému ochrany vody

16.03.2015
Voda - to je témou výstavy, ktorú v priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pripravila pre verejnosť Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa NP Malá Fatra. Výstavu rezortná organizácia pripravila pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.). Viac

 

Environmentálne záťaže v projektoch Slovenskej agentúry životného prostredia

02.03.2015
Environmentálne záťaže (EZ) predstavujú významný problém v celoeurópskom meradle. S jeho systematickým riešením sa na Slovensku začalo v roku 2006 prostredníctvom projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Implementovala ho Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá naň nadviazala ďalšími projektmi, podporenými predovšetkým z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP, 2007–2013). Aktuálne aktivity, venujúce sa problematike EZ, predstavuje výstavaEnvironmentálne záťaže v projektoch Slovenskej agentúry životného prostredia. Sprístupnená je vo vstupných priestoroch Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľudovíta Štúra 1 v Bratislave. Viac

 

Život vtákov Podunajska

02.02.2015
Na svetový deň mokradí odštartovala nová výstava na tému ochrany vzácnych druhov vtáctva okolia Dunaja, ktorú v priestoroch hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR pripravilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Viac

 

POVODEŇ 74 - pred a po

19.01.2015
Pred viac ako 40-timi rokmi v druhej polovici októbra 1974 sa mestom pod Urpínom prehnala 1000-ročná voda, ktorá spôsobila najväčšiu povodeň v novodobej histórii Banskej Bystrice. Viac

 

Výstava diel postihnutých umelcov zo Slovenska na MŽP SR

05.01.2015
Národná prezentácia hendikepovaných umelcov Slovenska je názov aktuálnej výstavy v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia. Viac

 

KROTENIE ŽIVLOV ALEBO ENERGIE V SLUŽBÁCH ČLOVEKA

08.12.2014
Voda, oheň, vzduch a zem slúžili rôznym spôsobom pre potreby človeka. Využité živly poskytujú energiu – poháňajú stroje, zabezpečujú teplo, vyrábajú elektrickú energiu… Viac

 

Výstava o chránených územiach NATURA 2000

02.12.2014
Predstaviť verejnosti vytvorenie súvislej sústavy chránených území NATURA 2000 na území štátov Európskej únie. Viac

 

Výstava Svetový deň miest

10.11.2014
Požiadavka obyvateľov Zeme znie: Čo najrýchlejšie budovať zdravšie a udržateľnejšie mestá. 21. storočie bude veľmi dôležité pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Ak chce mesto plnohodnotne žiť, je potrebné, aby koordinovalo rôznorodé činnosti súvisiace s jeho životom - mobilitu, problematiku odpadov, využívanie pôdy, vody a energií, vzdelávanie, podporovanie kultúrnej vitality a sociálne začleňovanie svojich obyvateľov. Viac

 

Európsky príbeh o ovzduší vyrozprávaný pomocou fotografií

20.10.2014
Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v priestoroch hlavnej budovy ministerstva životného prostredia výstavu s názvom ImaginAIR. Výstava je prehliadkou víťazných prác súťaže, ktorú zorganizovala Európska environmentálna agentúra (EEA). Súťaž fotografických príbehov ImaginAir, dala Európanom šancu vyrozprávať príbeh o kvalite ovzdušia a jeho znečistení v ich časti Európy. Viac

 

Výstava Doliny mezozoika Západných Karpát

13.10.2014
Na Slovensku sa nachádza mnoho skrytých prírodných pokladov. Často o nich netušíme napriek tomu, že možno okolo nich práve prechádzame. Medzi unikáty, ktoré sú schopné obstáť aj v náročnej konkurencii patria doliny mezozoika. Hodnota týchto dolín je taká unikátna, že spĺňa kritéria pre zápis do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Viac

 

Výstava Srnčia zver

06.10.2014
Predstaviť srnca lesného, najmenšieho európskeho predstaviteľa čeľade jeleňovitých, jeho rozšírenie a globálny pohľad z hľadiska ekológie, etológie. O tom je aktuálna výstava s názvom „Srnčia zver" v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 

Pohľad na prírodu očami detí je oveľa zaujímavejší

02.10.2014
Detský kreatívny pohľad na prírodu okolo nás. O tom je výstava Občianskeho združenia Ateliér fantázie s názvom Príroda očami detí. V átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Nám. Ľ. Štúra č. 1 v Bratislave, kde bola v uplynulých dňoch sprístupnená, prezentuje výsledky svojej práce 16 autorov – žiakov základných a stredných škôl v Bratislave. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]