Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstavy na MŽP SR

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Speleofotografia

30.12.2015
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizovalo 17. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy s jaskyniarskou tematikou Speleofotografia. Pri tejto príležitosti prezentujú v priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia výstavu vybraných fotografií, ktoré dokumentujú jaskyniarsku činnosť. Viac

 

Prírodný potenciál miest

08.12.2015
Pre Slovenskú republiku ako člena Európskeho spoločenstva platia ciele 7. environmentálneho akčného programu (EAP) „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, ktorý je súčasťou dlhodobej vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050. Posterová výstava Slovenskej agentúry životného prostredia je zameraná na prezentáciu jedného z prioritných cieľov programu, ktorý je zameraný priamo na mestá: posilnenie trvalej udržateľnosti miest v EÚ s cieľom vytvárať z EÚ zdravšie a lepšie miesto pre život, s podporou využívania ekosystémových služieb a benefitov. Viac

 

Lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO v Slovenskej republike

19.11.2015
Výstava Lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO v Slovenskej republike predstavuje verejnosti najvýznamnejšie prírodné objekty a chránené územia, ktoré sú chránené ako lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO na Slovensku, a to podľa medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Viac

 

60. výročie Zoologickej záhrady Bojnice

30.10.2015
Pri príležitosti 60. výročia Zoologickej záhrady Bojnice sa v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) nachádza výstava mapujúca míľniky histórie najstaršej zoo na Slovensku a rovnako premeny, ktoré sa tu udiali. Viac

 

ŠGÚDŠ 75 rokov pre Slovensko

14.10.2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra oslavuje 15. októbra 2015 významné jubileum – 75 rokov od svojho založenia v r. 1940. Tento významný medzník si ústav pripomína rekapituláciou svojho vzniku, vývoja a súčasného postavenia na poli slovenskej vedy. Nezastupiteľný prínos ŠGÚDŠ pre vedy o Zemi prezentuje jeho výstava, ktorá je nainštalovaná v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 

Európsky týždeň mobility

16.09.2015
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) nainštalovala v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) putovnú posterovú výstavu aktivít mestských samospráv, ktoré zorganizovali k Európskemu týždňu mobility (ETM) 2014. Výzvu - Naše ulice, naša voľba, hlavné motto kampane 2014, si vlani zobralo za svoju 28 slovenských miest: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Kolárovo, Komárno, Košice, Krásno nad Kysucou, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Margecany, Martin, Moldava nad Bodvou, Nitra, Poprad, Prešov, Senica, Spišská Nová Ves, Svätý Jur, Šamorín, Tisovec, Tornaľa, Trebišov, Trnava, Turzovka, Zvolen, Želiezovce a Žilina. Viac

 

Historické baníctvo v Slovenskom Rudohorí

02.09.2015
Banícka história slovenskej obce Ľubietová prostredníctvom historických banských máp, hutníckych technických pamiatok. Aktuálna výstava na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky svojim návštevníkom poodhalí aj ťažbu medi a železa, či krásu jedinečných minerálov. Viac

 

Ochrana dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku

11.08.2015
Ochrana dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku je názov aktuálnej výstavy umiestnenej v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 

Výstava z medzinárodného prieskumu rieky Dunaj

05.08.2015
Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja so sídlom vo Viedni (ICPDR) uskutočňuje každých 7 rokov spoločný prieskum Dunaja (Joint Danube Survey – JDS). Slovensko v tejto aktivite reprezentoval už po tretí raz v roku 2013 Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý zabezpečoval organizáciu na slovenskom úseku Dunaja. Viac

 

Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty a informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z OPK ŽP

20.07.2015
Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje ministerstvo vo forme obrazov a informačných materiálov. Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Viac

 

Zelený svet na MŽP SR

13.07.2015
To, ako súčasná mládež vyjadruje svoj vzťah k prírode a životnému prostrediu, ukazuje aj aktuálna výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Pre verejnosť ju pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Viac

 

Program LIFE na Slovensku.

29.06.2015
Program LIFE na Slovensku je názov aktuálnej výstavy v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 

50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji

15.06.2015
Povodeň v roku 1965 sa zapísala do histórie Slovenska svojou ničivou silou. Jej rozsah a vplyv na vodné hospodárstvo Slovenska približuje výstava s názvom 50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji. Viac

 

Výstava Košice – súčasnosť a budúcnosť protipovodňovej ochrany

19.05.2015
Súčasnosť a budúcnosť protipovodňovej ochrany Košíc je názov výstavy, ktorá na deviatich veľkorozmerných posteroch predstavuje celú genézu protipovodňových opatrení na Hornáde. Vernisáž výstavy v átriu Ministerstva životného prostredia SR slávnostne otvoril štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariánom Supekom. Viac

 

40 ROKOV VODNÉHO DIELA LIPTOVSKÁ MARA

04.05.2015
V átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dnes (4.5.2015) slávnostne otvorili výstavu s názvom „ 40 ROKOV VODNÉHO DIELA LIPTOVSKÁ MARA“. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]