Vytlačiť Poslať stránku

Tlačové správy 2017

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174] 

5306/2017-6.3

28.04.2017
Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/016246-MP

28.04.2017
odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-016177-sp

28.04.2017
žiadosť o posúdenie či plánovaná činnosť „Cyklistický chodník – ESC – Podlavice Banská Bystrica“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/021110/Drn

28.04.2017
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností. Viac

 

Deň otvorených dverí 13. máj 2017

28.04.2017
Od 10:00 do 15:00 je pripravený je skvelý program pre malých aj veľkých. Viac

 

5262/2017-6.3

27.04.2017
Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

5296/2017-6.3

27.04.2017
Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

5207/2017-6.3

27.04.2017
Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/019633/SJ

26.04.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

2017/016241/Pt

26.04.2017
Žiadosť Heleny Štibranej, bytom 919 03 Horné Orešany č. 39 o povolenie výnimky na výstavbu rodinného domu na KN-C parcele č. 700/66, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Horné Orešany, v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. e) Vyhlášky MŽP SR č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty. Viac

 

László Sólymos po stretnutí šéfov envirozertov EÚ: Pri ochrane morí a oceánov nezostáva Slovensko bokom

26.04.2017
V maltskej Vallette sa konala dvojdňová neformálna Rada ministrov životného prostredia, pričom slovenskú delegáciu viedol šéf envirorezortu László Sólymos. V rámci rokovaní sa zástupcovia európskej 28-čky zameriavali aj na oblasti súvisiace so znečisťovaním morí a oceánov. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/020036/SJ

26.04.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]