Vytlačiť Poslať stránku

Tlačové správy 2017

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168] 

OU-BB-OSZP1-2017/007505-MP

24.01.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP3-2017/006199-KT

24.01.2017
vydanie súhlasu pre chovnú stanicu v priestoroch Univerzity Mateja Bela Viac

 

OU-BB-OSZP3-2017-003091-KT

24.01.2017
Vydanie rozhodnutia Viac

 

Minister László Sólymos predstavil priority envirorezortu

24.01.2017
Nadviazať na úspešné predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie za oblasť životného prostredia a podporovať projekty, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. To je ambíciou Ministerstva životného prostredia SR na tento rok. Jeho priority dnes predstavil šéf envirorezotu László Sólymos spoločne so štátnym tajomníkom Norbertom Kurillom. Viac

 

3161/2017-6.3

23.01.2017
Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany Viac

 

3162/2017-6.3

23.01.2017
Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany a udelenie súhlasu na výskum Viac

 

Nová web stránka

23.01.2017
posudenie projektu v zmysle par. 28 ods. 4 zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v z.n.p. "Zvýšenie KS a rastu spoločnosti Niva Expo, spol. s r.o. obstarávaním inovatívnej technológie" Viac

 

vlkanová -SR - ou-bb-oszp-2017-007345-sp

23.01.2017
posúdenie projektu v zmysle par. 28 ods. 4 zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v z.n.p. "Podpora výskumu a inovácií v podniku KKE, s.r.o." Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/007239/RD

23.01.2017
Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Viac

 

Lodná doprava od Bratislavy po Gabčíkovo je zastavená do odvolania

21.01.2017
Pre nepriaznivé počasie a kryhy je v súčasnosti až do odvolania pozastavená lodná premávka po Dunaji medzi Bratislavou a vodným dielom Gabčíkovo. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/007251-MP

20.01.2017
povolenie výnimky Viac

 

OU-RK-OSZP-2017/001326

20.01.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vykonania technických opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov na el.vedeniach v k.ú. obce Stankovany na základe podnetu ŠOP SR, Správy Národného parku Veľká Fatra Martin. Viac

 

Svetový deň mokradí 2017

20.01.2017
Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sekretariát Ramsarského dohovoru vyhlásil súťaž Fotografia Svetového dňa mokradí. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]