Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

O ocenenie „naj“ samospráva ETM 2015 zabojuje 29 miest

Do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete – Európskeho týždňa mobility (ETM) 2015 sa zapojilo od 16. do 22. septembra 29 slovenských miest. Aktivitu zapojených miest sa rozhodlo oceniť Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vyhlásilo národnú súťaž v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Udelená bude aj špeciálna cena pre originálnu tematickú fotografiu. Do súťaže, ktorú organizuje národný koordinátor kampane ETM 2015 – Slovenská agentúra životného prostredia, budú zaradené všetky mestá, ktoré pošlú najneskôr do 30. septembra 2015 vyplnenú prihlášku a splnia všetky podmienky súťaže.

Vyhodnotenie súťaže a ocenenie „naj“ samospráv je naplánované na 6. októbra 2015 v Banskej Bystrici počas konferencie Cyklistická doprava - konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite.

Zapojené slovenské mestá - Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Komárno, Krásno nad Kysucou, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Margecany, Martin, Moldava nad Bodvou, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Poprad, Prešov, Prievidza, Ružomberok, Senica, Sereď, Svit, Štúrovo, Trnava, Zvolen a Žilina, spoločne s participujúcimi organizáciami a inštitúciami zorganizovali pre svojich obyvateľov a návštevníkov v tomto období množstvo aktivít. Ich cieľom bolo podporiť trvalo udržateľnú mobilitu v mestách a podnietiť občanov, aby využívali namiesto áut na prepravu mestskú hromadnú dopravu, bicykle alebo pešiu dopravu. ETM vyvrcholil včerajším Dňom bez áut, ktorého cieľom je podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé vplyvy na ľudské zdravie.

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP