Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zrekonštruovanú hať Vyšné Opátske odovzdali do užívania

Za účasti predsedu vlády Roberta Fica a ministra životného prostredia Petra Žigu dnes v Košiciach odovzdali do užívania zrekonštruovanú hať Vyšné Opátske. Je to v posledných rokoch už štvrtá dokončená stavba z komplexu protipovodňových diel, ktoré významne zvýšia ochranu Košíc pred povodňami, prvá vybudovaná z európskych peňazí.

Z celkovo vyše 2 miliónov 663 tisíc eur bolo 80% z Operačného programu Životné prostredie 2 milióny 200 tisíc eur. Hať Vyšné Opátske je po rekonštrukcii vo výbornom technickom stave, je stabilnejšia, bezpečnejšia a pripravená zvládnuť veľké povodňové prietoky. Priamo ochráni pred záplavami približne 60 ha územia. Požadovanú kapacitu hate počas povodňových stavov, stabilitu a bezpečnosť hate zabezpečili práce na samotnej hati, štrkovom výpuste, odberných objektoch, elektrických rozvodoch, zabezpečovacích a výstražných zariadeniach, nechýbali terénne a sadové úpravy. „V tejto chvíli môžem pokojne skonštatovať, že Košičania sú po dnešku pred povodňami zase bezpečnejší. A to nie je koniec, robíme aj na ďalších stavbách, ktoré budú tvoriť komplexnú ochranu Košíc 21. storočia, ktorú pred dvoma rokmi tu v Košiciach prisľúbila vláda. Rok 2010 a ohrozenie Košíc povodňou tu už nechceme v žiadnom prípade dopustiť,“ povedal minister Peter Žiga.

Po rekonštrukcii hate Vyšné Opátske a predtým Ťahanovského mosta a troch objektov na pravom brehu Hornádu i v mestskej časti Džungľa sa v Košiciach pripravujú ďalšie veľké protipovodňové stavby. Najnáročnejšia bude rekonštrukcia a rozšírenie hate v Ťahanovciach, s odhadovanými nákladmi 18 miliónov eur. Vodohospodári budú rekonštruovať aj ďalší takmer dvojkilometrový úsek pravostrannej hrádze medzi dvoma úsekmi odovzdanými do užívania vlani, za viac ako 5 miliónov 200 tisíc eur. "Keď tieto opatrenia budú celé zrealizované, tak o dva, o tri roky môžeme hovoriť, že Košice sú prakticky chránené pred storočnou vodou," povedal premiér Robert Fico.

Okrem stavieb v Košiciach vodohospodári finišujú na takmer dvoch desiatkach protipovodňových stavieb, ktoré významne ochránia ľudí a ich majetok na celom Slovensku. Ide napríklad o hrádzu okolo Komárna, alebo kritické miesta v okolí Starej Ľubovne. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 miliónov eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Foto: TASR