Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Nitre otvorili zrekonštruovanú rehabilitačnú stanicu pre zvieratá

V areáli Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre je oddnes v prevádzke zrekonštruovaná rehabilitačná stanica. Zariadenie napríjem a rehabilitáciu poranených chránených živočíchov z  prírodyslávnostne otvorili štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský a riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Michal Adamec.

Rehabilitačnú stanicu Nitra-Šindolka pri Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie zrekonštruovali tento rok. Z grantu, ktorý poskytla Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, vybudovali tri nové voliéry - jednu väčšiu, určenú najmä pre vodné vtáctvo, a dve menšie pre dravé vtáky. Materiál na rekonštrukciu a zariadenie rehabilitačnej stanice čiastočne financovala aj ZOO Bojnice v rámci projektu Sieť záchranných staníc, financovaného z Operačného programu Životné prostredie. Ďalšie zariadenia rehabilitačnej stanice, vrátane úpravy areálu, boli financované z rozpočtu ŠOP SR, drobných sponzorských darov a s pomocou dobrovoľníckej práce spolupracovníkov Správy CHKO Ponitrie, prevažne dobrovoľných členov stráže prírody. Rekonštrukciou prešla rozlietavacia voliéra, štyri karanténne boxy, vybudovaný bol sklad materiálu a menšia voliéra pre drobné živočíchy.

Rehabilitačná stanica pri Správe CHKO Ponitrie sa nachádza sa v areáli Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. Rehabilitácia chránených druhov živočíchov pod odborným dohľadom Správy CHKO Ponitrie má v Nitre tradíciu od roku 2003. Budovanie tejto stanice sa začalo v roku 2010. Slúži na príjem a rehabilitáciu poranených alebo inak hendikepovaných chránených živočíchov z našej prírody najmä z okresov Nitra, Levice, Zlaté Moravce a Topoľčany, v prípade potreby aj z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ale aj ďalších. Úspešne vyliečené živočíchy po ukončení rehabilitácie vypúšťajú do voľnej prírody. Za roky svojej pôsobnosti sa v rehabilitačnej stanici vystriedalo mnoho druhov živočíchov. Prevažujú vtáky (viac ako 90 %), menej cicavce (cca 8%) a ojedinele plazy a obojživelníky.

Odbor komunikácie MŽP SR