Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odborníkov na vodné hospodárstvo je nedostatok, envirorezort to chce zmeniť

Na Slovensku je nedostatok odborníkov v oblasti vodného hospodárstva. Upozorňuje na to Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré chce motivovať mladých, aby začali študovať takéto odbory. Minister Peter Žiga preto dnes v rámci otvorenia veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia&Vapac 2015 podpísal so štyrmi slovenskými univerzitami memorandum, ktoré má vytvoriť podmienky pre štúdium v odboroch vodného hospodárstva.

"Okolo seba vidíte veľa vodných stavieb, čistiarne odpadových vôd, vodné nádrže, vrátane Vodného diela Gabčíkovo. Tieto stavby stavali odborníci, ktorí postupne odchádzajú do dôchodku a nová generácia nám nerastie," povedal minister životného prostredia Peter Žiga s tým, že ministerstvo na tento problém upozorňuje už dlhodobo.

Hlavnou motiváciou študentov má byť najmä možnosť zamestnať sa hneď po skončení školy. "Do roku 2020 vieme zaručiť viac ako 600 odborníkom prácu s hotovým pracovným miestom," doplnil šéf envirorezortu. Podľa prezidenta Asociácie vodárenských spoločností Stanislava Hrehu zas vodárenské spoločnosti ponúkajú možnosť získať štipendium v rámci štúdia.

Odborníci chýbajú napríklad vodárenským spoločnostiam, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, či Výskumnému ústavu vodného hospodárstva. "Záujem mladých ľudí o vzdelanie na technike je pomerne slabší. Neviem, či majú obavu z tých technických predmetov a asi je možnosť štúdia jednoduchšia na sociálnych vedách a podobne," myslí si generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Výhodou vzdelania v oblasti vodného hospodárstva je podľa jeho slov to, že poskytuje pracovné príležitosti na celom území Slovenska.

Ministerstvo životného prostredia podpísalo memorandum so zástupcami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Technickej univerzity vo Zvolene a zároveň aj s ministerstvom školstva.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR