Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Tatrách sa kamzíkom darí, ochranári ich napočítali vyše 1300

Na území Tatier žije minimálne 1345 kamzíkov, z toho 124 mláďat. Jesenné sčítanie kamzíka vrchovského tatranského vykonali pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku spoločne s pracovníkmi Štátnych lesov TANAP-u, poľského Tatranského národného parku a dobrovoľníkmi.

Napriek nepriazni počasia na hrebeňoch Tatier a zľadovatenému terénu počas sčítania ochranári napočítali nadpriemerný stav kamzičej populácie. Na slovenskej strane Tatier 1090 kamzíkov, z toho 105 mláďat, a na poľskej 255 kamzíkov, z toho 19 mláďat.
Najnižší počet kamzíkov zaznamenali koncom 90-tych rokov minulého storočia. Počet kamzíkov vtedy klesol až na hranicu 200 jedincov. Donedávna najpočetnejšie stáda sa v národnom parku vyskytovali v rokoch 1964 až 1965, keď na tatranských svahoch žilo až do tisíc kamzíkov. V jeseni minulého roka bolo napočítaných rekordných 1389 kamzíkov.
Jesenné sčítanie je zamerané na zistenie kmeňového stavu kamzičej populácie pred zimou.

Odbor komunikácie MŽP SR