Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stará Ľubovňa už má protipovodňovú ochranu pred storočnou vodou

Obyvateľov Starej Ľubovne majú pred prípadnou povodňou ochrániť štyri novovybudované hrádze pozdĺž oboch strán rieky Poprad. Náklady na ich vybudovanie predstavovali viac ako milión eur a ich celková dĺžka je dva kilometre. Všetky hrádze sú projektované na storočné povodňové prietoky, ktoré sú vyrátané na 750 až 810 metrov kubických vody za sekundu. Protipovodňovú ochranu odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi so Slovenského vodohospodárskeho podniku, symbolicky na Mýtnej ulici v Starej Ľubovni, kde pred vyše piatimi rokmi vyčíňala povodeň.

„Rieka Poprad v Starej Ľubovni je komplexne zabezpečená, je hotová ľavostranná aj pravostranná hrádza. Ľudia, ktorí bývajú pri tejto rieke, už nemusia mať obavy o svoje životy či majetky, keď príde storočná voda,“ povedal počas odovzdávania stavby minister životného prostredia Peter Žiga.

S budovaním protipovodňových opatrení na rieke Poprad v Starej Ľubovni v okolí Mýtnej ulice začali vodohospodári v roku 2013. Slovenský vodohospodársky podnik ich postavil zo svojich vlastných zdrojov. „Táto oblasť, povodie rieky Poprad, je dosť riziková, čo sa týka protipovodňových opatrení. Voda, ktorá prichádza z Ľubice do rieky Poprad, zvyšuje hladinu rieky,“ doplnil šéf envirorezortu Peter Žiga. Vybudovaním hrádzí rezort životného prostredia významne posilnil protipovodňovú ochranu mesta. Úpravou brehov, kosením hrádzí a náhradnou výsadbou drevín sa zároveň zlepší stav životného prostredia. Protipovodňové opatrenia povedú tiež k lepšiemu využitiu priľahlého územia a k zvýšeniu hodnoty priľahlých nehnuteľností, ktoré už povodeň nebude ohrozovať tak ako v minulých rokoch.

Počas ničivej povodne v máji a júni 2010 dosahovala voda na Mýtnej ulici výšku viac ako dva metre, zaplavila 74 domov, areál deviatich podnikateľských subjektov, strhla mosty a pretrhla cesty. Vyčíslené škody dosiahli viac ako milión eur. Slovenský vodohospodársky podnik následne zaradil do svojho plánu prípravu protipovodňových opatrení na rieke Poprad.

Budovanie protipovodňových opatrení patrí v súčasnosti medzi priority ministerstva životného prostredia. Počas posledných dvoch mesiacov odovzdali do užívania napríklad protipovodňovú ochranu Komárna, rekonštruované vodné dielo Kráľová, ochranu pred povodňami v Harichovciach a Lipanoch, vynovenú hať Vyšné Opátske ako súčasť veľkej protipovodňovej ochrany Košíc alebo Veľký Richňavský tajch. Vodohospodári celkovo do konca roka dokončia práce na dvadsiatich protipovodňových stavbách. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 miliónov eur. 

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA