Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Poldre pod Levočskými vrchmi ochránia pred záplavami 35 tisíc ľudí

Kežmarok a široké územie Levočských vrchov, ktorým preteká Kežmarský potok, bude pred záplavami chrániť systém suchých poldrov a ďalších vyše dvesto biotechnických opatrení v lesoch. Jeden z najväčších poldrov v obci Ľubica si prišiel pozrieť počas kontrolného dňa minister životného prostredia SR Peter Žiga. Ide o projekt v hodnote 5 miliónov eur, na ktorý čerpal financie z Operačného programu Životné prostredie štátny podnik Vojenské lesy a majetky.

Projekt 11 suchých poldrov je pred dokončením a kapacitne ešte nie sú zásadným vyriešením protipovodňových opatrení, ktoré rezort životného prostredia robí v tejto oblasti. „Aby občania a ich majetky boli celkom chránené, musíme postaviť ešte ďalšie tri alebo štyri veľké poldre,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Projekt v súčasnom štádiu dokáže zachytiť časť veľkej vody, ale nie je to ešte komplexné riešenie.

Kapacita terajších poldrov a opatrení je na úrovni 260 tisíc kubických metrov, ďalšie pripravované opatrenia, ktoré má ministerstvo pripravené, budú už stavané na kapacitu 6 miliónov kubíkov, čo už je objem, ktorý dokáže minimálne sploštiť prívalovú vlnu. „Chcem skonštatovať, že je to jeden z ďalších krokov, ktoré chceme vyriešiť v Levočských vrchoch, aby sme vytvorili protipovodňové opatrenia, aby sme chránili majetky a životy obyvateľov tejto doliny a tejto oblasti na povodí Ľubice a priľahlých prítokoch a tokoch,“ doplnil minister Peter Žiga.

Budovanie poldrov pod Leovčskými vrchmi je prvý spoločný projekt s ministerstvom obrany, keď ich rezortná organizácia mohla čerpať finančné prostriedky z európskych zdrojov. Envirorezort chce pokračovať v tejto spolupráci aj v novom programovom období, aby Vojenské lesy a majetky mohli čerpať európske peniaze práve na takéto protipovodňové aktivity.

Výstavbu ďalších troch či štyroch poldrov, ktoré by mali doplniť systém protipovodňových opatrení v tomto regióne, brzdí komplikovaný terén a veľké množstvo nevysporiadaných pozemkov a majetkových vzťahov. Preto sa minister Peter Žiga stretne s občanmi Kežmarku a bude diskutovať s nimi aj o tomto probléme.
Zničujúce záplavy v tomto regióne boli v roku 2010, ale aj predtým, naposledy veľká voda vystrašila tunajších obyvateľov vlani v máji.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Foto: SITA