Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana vodných diel sa po útokoch v Paríži zvýši

Ochrana dôležitých objektov kritickej infraštruktúry v rezorte životného prostredia sa do odvolania zvýšila. Po zasadnutí krízového štábu rezortu o tom rozhodol minister Peter Žiga. Stalo sa tak po teroristických útokoch v Paríži v piatok 13. novembra. Dohľad nad kritickými objektami ako sú hrádze, vodné diela a najmä Vodné dielo Gabčíkovo je intenzívnejší, aby sa posilnila ich bezpečnosť. Ostraha dôležitých častí objektov bude fyzicky posilnená a sústredí sa aj na to, aby zamedzila pohyb nepovolaným osobám.

Odbor komunikácie MŽP SR