Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na Slovensku žije takmer 1300 medveďov

Podľa najnovších vedeckých poznatkov žije na Slovensku 1256 medveďov. Medvedíc je pritom viac ako medveďov. Informovali o tom odborníci na konferencii Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku vo Zvolene. Stretnutie pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR. Konferencie sa zúčastnil štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Odborníci predstavili aj špeciálny tím, ktorý je pripravený zasiahnuť v prípade výskytu šelmy v meste či v obci. 

Zistenia odborníkov sú kľúčové pre diskusiu všetkých relevantných organizácií, aby zodpovedali otázku, ako ďalej s veľkými šelmami na Slovensku. Výsledkom bude program starostlivosti o veľké šelmy, ktorý by mal byť kompromisom a mal by upokojiť ochranárov aj poľovnícke združenia. „Vedenie ministerstva si uvedomuje situáciu, ktorá tu je, že na jednej strane chceme chrániť medveďa podľa zákona, ale na druhej strane vznikajú konfliktné, nebezpečné situácie, čo sa v spoločnosti pociťuje veľmi kontroverzne," povedal štátny tajomník Ján Ilavský a dodal: „Našou snahou je dôjsť ku konsenzuálnemu stavu riešenia z rôznych odborných hľadísk, či už zo strany ochranárov prírody, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a mimovládnych organizácií, a nájsť také riešenie, ktoré umožní medveďa chrániť, ale aj zabezpečiť, aby nedochádzalo k nebezpečným stretom a situáciám.“

S cieľom vylúčiť extrémne nebezpečné situácie, ako sú strety medveďa s človekom, predstavili pracovníci Štátnej ochrany prírody SR špeciálny zásahový tím. Jeho súčasťou sú zástupcovia všetkých relevantných organizácií, ktoré môžu danú situáciu posúdiť a vyhodnotiť, teda zástupca Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), polície, veterinárneho lekárstva a zástupca miestneho poľovného združenia. Tím rozhodne, či je nutná eliminácia šelmy, alebo jej uspanie, zaobojkovanie a prevezenie do nejakej lokality.

Špeciálny tím má už za sebou niekoľko zásahov. Medzi posledné patrí obec Brusno v Banskobystrickom okrese, kde sa už druhý rok potuloval v okolí kúpeľov ten istý medveď. Ten podľa riaditeľa ŠOP SR Milana Boroša prežíval na odpadkoch a nebol schopný vrátiť sa späť do svojho prostredia. Ochranári ho plašili, vyskúšali aj elektrické ohradníky, ale vždy sa vrátil späť a bol čoraz viac odvážnejší a vykazoval stratu plachosti vo vzťahu k človeku. Mohlo dôjsť k napadnutiu, preto sa tím rozhodol eliminovať ho.

Sčítanie veľkosti populácie najväčšej žijúcej šelmy na Slovensku sa začalo v roku 2013 a skončilo sa na jeseň tohto roka. Veľkosť populácie medveďa hnedého na Slovensku, hustotu čiastkových populácií a pohlavie zisťovali odborníci na základe genetických analýz vzoriek DNA a trusu. Program starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku by mal byť realitou v prvom polroku budúceho roka. Potreba vypracovania programov starostlivosti vyplynula z doterajších skúseností s manažmentom dotknutých druhov a taktiež z požiadaviek verejnosti a Európskej komisie.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR