Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: November 2015

Na Slovensku žije takmer 1300 medveďov

25.11.2015
Podľa najnovších vedeckých poznatkov žije na Slovensku 1256 medveďov. Medvedíc je pritom viac ako medveďov. Informovali o tom odborníci na konferencii Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku vo Zvolene. Stretnutie pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR. Konferencie sa zúčastnil štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Odborníci predstavili aj špeciálny tím, ktorý je pripravený zasiahnuť v prípade výskytu šelmy v meste či v obci. Viac

 

Štátny tajomník Ján Ilavský sa v Bruseli zúčastnil konferencie k smerniciam pre ochranu vtákov a biotopov

23.11.2015
Zlepšiť implementáciu európskej smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch do národnej legislatívy, ale aj posilniť spoločnú poľnohospodársku politiku a efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ. Tieto opatrenia navrhli zástupcovia Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, členských štátov EÚ a mimovládnych organizácií na konferencii v rámci procesu kontroly vhodnosti (fitness-check) legislatívy EÚ pre ochranu prírody. Stretnutia sa v belgickom Bruseli zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Opatrenia majú prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020. Viac

 

Prieskum nestabilného brala pod Strečnom má byť hotový koncom roka

22.11.2015
Zlý stav skalnatého brala pod hradom Strečno, ktorý predstavuje hrozbu pre dopravu či ľudské životy, bude Ministerstvo životného prostredia SR vyhodnocovať do konca tohto roka. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga po kontrole prác na inžinierskogeologickom prieskume. Ten plánujú geológovia dokončiť do konca roka a so sanáciou chcú začať v marci 2016. Odhadované náklady na zlepšenie havarijnej situácie za vyše 900 tisíc eur budú uhradené zo štátneho rozpočtu. Viac

 

Európska cena Natura 2000

18.11.2015
Európska komisia vyhlásila tretie kolo prestížnej súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Zapojiť sa do nej môžu jednotlivci, vládne i mimovládne organizácie vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií a podnikateľských subjektov. Prihlášky možno vyplniť len on-line prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie a podať do 15. decembra 2015. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z európskej stratégie biodiverzity do roku 2020. Viac

 

Ochrana vodných diel sa po útokoch v Paríži zvýši

16.11.2015
Ochrana dôležitých objektov kritickej infraštruktúry v rezorte životného prostredia sa do odvolania zvýšila. Po zasadnutí krízového štábu rezortu o tom rozhodol minister Peter Žiga. Viac

 

MŽP pozastavilo ďalší vývoz nespracovanej slonoviny

16.11.2015
Pytliactvo a nelegálny obchod so slonovinou predstavujú v súčasnosti najvážnejšie bezprostredné ohrozenie slona afrického.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia ochrany slonov a v súlade s právnymi predpismi Európskej únie rozhodlo pozastaviť až do odvolania vydávanie povolení na re-export nespracovanej slonoviny zo Slovenskej republiky do krajín mimo Európskej únie. Po Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Holandsku, Švédsku a Česku je Slovensko ďalšia krajina, ktorá prijala takéto opatrenie. Viac

 

Bardejovská obec dostala ochranu pred storočnou vodou

08.11.2015
Obec Kružlov v okrese Bardejov, ktorá zažila v priebehu niekoľkých rokov desať záplav, má novú protipovodňovú ochranu. Tá by ju mala ochrániť aj pred storočnou vodou. Vodný tok Slatvinec, ktorý sužoval obyvateľov záplavami, má spevnené brehy so zvýšeným prietokom. Celková dĺžka stavby predstavuje vyše dvoch kilometrov. Stavbu odovzdal do užívania premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Viac

 

Vodohospodári budú bojovať proti povodniam modernou technikou

06.11.2015
Nové moderné technicko-prevádzkové zariadenia získali košickí vodohospodári na boj proti povodniam. Nahradia ním zastaranú techniku, ktorej časť slúži už 30 rokov. Nákladné automobily, kolesové rýpadlá, terénne osobné autá a pojazdné dielne dnes v Košiciach odovzdal minister životného prostredia Peter Žiga. Vybavenie s 35 kusmi techniky má hodnotu 4,28 milióna eur. Ide o prvú časť výbavy, ktorú dostali pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. Techniku postupne získajú ďalšie vodohospodárske závody v Bratislave, Piešťanoch a Banskej Bystrici. Viac

 

V Trebišove pribudli vďaka OP ŽP odkanalizované ulice a modernizovaná čistiareň odpadových vôd

04.11.2015
Postaviť novú kanalizáciu pre vyše 26 tisíc obyvateľov Trebišova a blízkych obcí, ako aj zrekonštruovať čistiareň odpadových vôd podľa najprísnejších noriem EÚ a slovenskej legislatívy bolo cieľom vodárenského projektu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ukončený projekt slávnostne odovzdal do užívania predseda vlády SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Projekt za takmer desať miliónov eur bol financovaný s podporu Ministerstva životného prostredia SR a európskych peňazí z Operačného programu Životné prostredie 2007 až 2013. Viac

 

Minister Peter Žiga skontroloval práce na odstránení čiernej skládky Letanovský mlyn

07.11.2015
Na odstraňovanie nelegálnej skládky Letanovský mlyn, ktorá zostala na mieste bývalej rómskej osady, sa prišiel na Spiš pozrieť premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Čierna skládka sa nachádza na mieste jednej zo vstupných brán do Slovenského raja. Obec Spišské Tomášovce, v ktorej katastri sa skládka nachádza, získala ako jedna z 219 obcí podporu v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska. Z nelegálnej skládky vyvezú 1500 ton komunálneho odpadu. Viac

 

Časť Zemplínskej šíravy prešla po polstoročí modernizáciou. Pred povodňou chráni Michalovce a desať obcí

06.11.2015
Zrekonštruovaný bezpečnostný priepad na Zemplínskej šírave dokáže v prípade povodní zachytiť vyše sto miliónov metrov kubických vody. Je to najväčší retenčný objem zo všetkých vodných nádrží na Slovensku. Protipovodňovú stavbu v Zalužiciach odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Zemplínska Šírava chráni pred povodňami 45 tisíc obyvateľov nielen z Michaloviec, ale aj z ďalších okolitých desiatich východoslovenských obcí. Celkové náklady sú zhruba 920 tisíc eur a príspevok z eurofondov predstavuje vyše 875 tisíc eur. Viac

 

Stará Ľubovňa už má protipovodňovú ochranu pred storočnou vodou

05.11.2015
Obyvateľov Starej Ľubovne majú pred prípadnou povodňou ochrániť štyri novovybudované hrádze pozdĺž oboch strán rieky Poprad. Náklady na ich vybudovanie predstavovali viac ako milión eur a ich celková dĺžka je dva kilometre. Všetky hrádze sú projektované na storočné povodňové prietoky, ktoré sú vyrátané na 750 až 810 metrov kubických vody za sekundu. Protipovodňovú ochranu odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi so Slovenského vodohospodárskeho podniku, symbolicky na Mýtnej ulici v Starej Ľubovni, kde pred vyše piatimi rokmi vyčíňala povodeň. Viac

 

Poldre pod Levočskými vrchmi ochránia pred záplavami 35 tisíc ľudí

05.11.2015
Kežmarok a široké územie Levočských vrchov, ktorým preteká Kežmarský potok, bude pred záplavami chrániť systém suchých poldrov a ďalších vyše dvesto biotechnických opatrení v lesoch. Jeden z najväčších poldrov v obci Ľubica si prišiel pozrieť počas kontrolného dňa minister životného prostredia SR Peter Žiga. Ide o projekt v hodnote 5 miliónov eur, na ktorý čerpal financie z Operačného programu Životné prostredie štátny podnik Vojenské lesy a majetky. Viac

 

V Tatrách sa kamzíkom darí, ochranári ich napočítali vyše 1300

05.11.2015
Na území Tatier žije minimálne 1345 kamzíkov, z toho 124 mláďat. Jesenné sčítanie kamzíka vrchovského tatranského vykonali pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku spoločne s pracovníkmi Štátnych lesov TANAP-u, poľského Tatranského národného parku a dobrovoľníkmi. Viac