Vytlačiť Poslať stránku

Vodné dielo Gabčíkovo je vo vlastníctve Slovenskej republiky, denník SME zavádza

Vodné dielo Gabčíkovo, vrátane Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG), bolo vždy vlastníctvom Slovenskej republiky. Táto skutočnosť vyplýva z medzinárodnej zmluvy s Maďarskom z roku 1977 a z rozsudku Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu z roku 1997. Úvahy denníka Sme v článku „Osud Gabčíkova je neistý" z 11. 3. 2015, ktoré spochybňujú kroky štátu v súvislosti so získaním kontroly nad prevádzkou VEG, sú preto len nepravdivé špekulácie a hypotézy, ktoré zavádzajú čitateľov.

Je fakt, že v čase, keď boli Slovenské elektrárne pod 100%-nou kontrolou štátu, spravovali majetok tvoriaci Vodné dielo Gabčíkovo. Avšak pred privatizáciou Slovenských elektrární bola správa tohto majetku zverená Vodohospodárskej výstavbe. V súvislosti s privatizáciou Slovenských elektrární bola nepochopiteľným a nezákonným spôsobom uzatvorená Zmluva o prevádzke VEG z roku 2006, na základe ktorej mali Slovenské elektrárne poskytovať služby spojené s prevádzkou Vodnej elektrárne Gabčíkovo za nevýhodných podmienok pre štát. Okrem toho mala Vodohospodárska výstavba, teda štát, na základe Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov z roku 2006 splácať Slovenským elektrárňam počas 30 rokov 5 miliónov eur ročne. Je to ďalší dôkaz, že občania Slovenskej republiky a štát v tomto prípade ťahali za kratší koniec a všetky výhody boli na strane firmy, ktorú pravicová vláda pod cenu predala zahraničnému vlastníkovi.

Najnovší rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý vyhlásil Zmluvu o prevádzke VEG za absolútne neplatnú, sa v žiadnom prípade nedotkne vlastníctva a správy majetku tvoriaceho Vodné dielo Gabčíkovo. Môže sa však dotknúť účinnosti Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov, čoho dôsledkom bude jedine to, že platby na jej základe boli Slovenským elektrárňam zaplatené bez právneho dôvodu a Vodohospodárska výstavba, teda štát, si ich bude môcť nárokovať späť. Najnovší rozsudok nezávislého súdu teda nielenže v žiadnom prípade nemôže priniesť stratu kontroly štátu nad Vodným dielom Gabčíkovo, ale zásadne zlepšuje právnu pozíciu štátu.

Nič na tom nemenia rôzne hypotézy a pokusy účelovo spochybňovať a znevažovať víťazstvo v dôležitých súdnych sporoch v súvislosti so škandalózne nevýhodnými podmienkami prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Okrem postupnej nápravy následkov privatizácie získal štát priamu kontrolu nad všetkými finančnými zdrojmi týkajúcimi sa Vodnej elektrárne Gabčíkovo, o ktorých mu doteraz Slovenské elektrárne odmietali poskytovať informácie aj napriek opakovaným žiadostiam, a bude sa uchádzať aj o peniaze, ktoré patria Slovenskej republike a jej občanom.

Odbor komunikácie MŽP SR