Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodné dielo Gabčíkovo je vo vlastníctve Slovenskej republiky, denník SME zavádza

Vodné dielo Gabčíkovo, vrátane Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG), bolo vždy vlastníctvom Slovenskej republiky. Táto skutočnosť vyplýva z medzinárodnej zmluvy s Maďarskom z roku 1977 a z rozsudku Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu z roku 1997. Úvahy denníka Sme v článku „Osud Gabčíkova je neistý" z 11. 3. 2015, ktoré spochybňujú kroky štátu v súvislosti so získaním kontroly nad prevádzkou VEG, sú preto len nepravdivé špekulácie a hypotézy, ktoré zavádzajú čitateľov.

Je fakt, že v čase, keď boli Slovenské elektrárne pod 100%-nou kontrolou štátu, spravovali majetok tvoriaci Vodné dielo Gabčíkovo. Avšak pred privatizáciou Slovenských elektrární bola správa tohto majetku zverená Vodohospodárskej výstavbe. V súvislosti s privatizáciou Slovenských elektrární bola nepochopiteľným a nezákonným spôsobom uzatvorená Zmluva o prevádzke VEG z roku 2006, na základe ktorej mali Slovenské elektrárne poskytovať služby spojené s prevádzkou Vodnej elektrárne Gabčíkovo za nevýhodných podmienok pre štát. Okrem toho mala Vodohospodárska výstavba, teda štát, na základe Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov z roku 2006 splácať Slovenským elektrárňam počas 30 rokov 5 miliónov eur ročne. Je to ďalší dôkaz, že občania Slovenskej republiky a štát v tomto prípade ťahali za kratší koniec a všetky výhody boli na strane firmy, ktorú pravicová vláda pod cenu predala zahraničnému vlastníkovi.

Najnovší rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý vyhlásil Zmluvu o prevádzke VEG za absolútne neplatnú, sa v žiadnom prípade nedotkne vlastníctva a správy majetku tvoriaceho Vodné dielo Gabčíkovo. Môže sa však dotknúť účinnosti Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov, čoho dôsledkom bude jedine to, že platby na jej základe boli Slovenským elektrárňam zaplatené bez právneho dôvodu a Vodohospodárska výstavba, teda štát, si ich bude môcť nárokovať späť. Najnovší rozsudok nezávislého súdu teda nielenže v žiadnom prípade nemôže priniesť stratu kontroly štátu nad Vodným dielom Gabčíkovo, ale zásadne zlepšuje právnu pozíciu štátu.

Nič na tom nemenia rôzne hypotézy a pokusy účelovo spochybňovať a znevažovať víťazstvo v dôležitých súdnych sporoch v súvislosti so škandalózne nevýhodnými podmienkami prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Okrem postupnej nápravy následkov privatizácie získal štát priamu kontrolu nad všetkými finančnými zdrojmi týkajúcimi sa Vodnej elektrárne Gabčíkovo, o ktorých mu doteraz Slovenské elektrárne odmietali poskytovať informácie aj napriek opakovaným žiadostiam, a bude sa uchádzať aj o peniaze, ktoré patria Slovenskej republike a jej občanom.

Odbor komunikácie MŽP SR