Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skončila sa geologická výstava Kamenár 2015

Predstaviť výrobky z dekoratívneho či stavebného kameňa, sakrálnych pamiatkových ozdôb, nástrojov a zariadení na opracovanie kameňa, ako aj služieb z oblasti spracovania prírodného kameňa a informácií o kameni, kamenive alebo geologickej stavbe SR. To bolo cieľom výstavy kameňopriemyslu a geológie Kamenár 2015, ktorá sa uskutočnila 5. až 7. marca 2015 na výstavisku Expo Center v Trenčíne. Nad podujatím prevzal záštitu minister životného prostredia Peter Žiga.

Geológovia z ministerstva životného prostredia záujemcom prezentovali výsledky úloh a projektov, poskytli informácie o aktivitách envirorezortu a odpovedali návštevníkom na rôzne otázky z oblasti geológie, geoturistiky, geotermálnej energie či ochrany prírody. Záujemcom poskytli aj brožúry, mapy a rôzne propagačné materiály s environmentálnou tematikou.

Pre návštevníkov výstavy bola pripravená aj prezentácia škôl so zameraním na sochárstvo, kamenárstvo a geotechniku, ktoré v rámci sprievodného programu predviedli sekanie skulptúry naživo, technológie modelovania sochárskeho diela, modelovanie v hline a počítačové 3D modelovanie. Program výstavy bol doplnený o 3. ročník Burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, ktorá sa tešila veľkému záujmu návštevníkov. Viac informácií je na internetovej stránke: http://www.expocenter.sk/.

Odbor komunikácie MŽP SR