Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Vláda za práce počas povodní zaplatí takmer 12 miliónov eur

Povodňové zabezpečovacie a záchranné práce počas povodní v druhom polroku 2014 za takmer 12 miliónov eur preplatí štát. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca novembra 2014, ktorú schválila vláda SR. Materiál na rokovanie predložil minister životného prostredia Peter Žiga ako predseda Ústrednej povodňovej komisie. Vláda tak uhradí zabezpečovacie práce vo výške 8,4 milióna eur a záchranné práce za 3,5 milióna eur zo štátnej pokladnice.

Podľa správy sa na Slovensku v druhej polovici roku 2014 vyskytovali dva druhy povodní, a to prívalové povodne zapríčinené prívalovými zrážkami a regionálne povodne, zapríčinené trvalým dažďom. Tieto povodne si vyžiadali škody za vyše 15 miliónov eur. Škody na majetku fyzických osôb v dôsledku povodní dosiahli v druhej polovici vlaňajška 462 053 eur, na majetku právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov 3 712 590 eur a na majetku obcí 2 106 702 eur. Škody na majetku samosprávnych krajov predstavujú 8 413 012 eur a na majetku štátu 433 297 eur. Na povodňové zabezpečovacie práce bolo vynaložených 10 256 094 eur a vykonávanie povodňových záchranných prác stálo 6 068 633 eur. Z celkových nákladov na zabezpečovacie a záchranné práce, konkrétne zo sumy 16 324 727 eur, vyčlenila vláda ešte v júli na povodňové zabezpečovacie práce pre Žilinský samosprávny kraj 1 800 000 eur a na povodňové záchranné práce pre obec Terchová 2 560 000 eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR, SITA